Sorozatunkban játékonként mindig egy-egy mozifilm címe szakad szét alkotó betűire – ABC rendben.

   A filmekről nem tudunk semmit, sem filmtörténetileg, sem nyelvtanilag. A megoldáshoz mindössze a film címének betűi állnak rendelkezésünkre:

A A A B B D E E E É F G G G H J K K L L N O O Ö R S S W Y

   Mesterelme feladvány-sorozatunkban a szín-kitalálós (Mastermind) játék néven közismert táblás társasjátékot hozzuk nektek ide, saját köntösünkben.

   A feladat mindig változó, képi feladvány.

Szeretném tovább olvasni

Ha az ALJEGYZŐ meg HEGYBÍRÓ az KETTŐSSÉG, akkor az ÜZLETKÖTŐ meg SZERZŐDÖTT…?
Válaszd ki az alábbi szavak közül a megfelelő szót:

PRESZTÍZSKÉRDÉS

VONÓSNÉGYES

ÖSSZEHASONLITHATATLAN

GYÓGYMASSZÁZS

MUNKAHÉT

   A HITORI egy japán eredetű besatírozós táblázatos játék. A cél – akár a SUDOKU-nál -, hogy egy oszlopban illetve sorban egy szám csak egyszer forduljon elő, ezért az ott egynél többször előforduló számokat kell besatírozni, de a besatírozott számok négyzetei egymással csak sarkukkal érintkezhetnek. Helyes megoldáskor a világosan hagyott négyzeteknek egybefüggő területet kell alkotni.

   E jelenlegi nehéz játékunkban megoldásként beküldeni azt várjuk, hogy az ábra helyes kitöltését követően az e célból beszínezett utolsó oszlopnak a hányadik számai kerülnek besatírozásra.

Segítség a HITORI feladványokhoz (Súgó-Hitori)

   Játékunkban most egy latin négyzetre emlékeztető 9*9 méretű ábrát láttok A, B, és C betűkkel töltve.

   Illetve csak részlegesen kitöltve, mert a feladat éppen ez lesz, az ábra kitöltése e három betűvel. Méghozzá olyan módon, hogy a teljes kitöltést követően az ábra minden sorában és oszlopában mind az A, B és a C betű ne csak egyszer szerepeljen – mint az egyébként a latin négyzetek sajátossága -, hanem most pontosan háromszor, viszont a vastag vonallal határolt négyzetekben csak egyszer álljanak. Továbbá az ábrában közvetlen egymás mellett nem állhatnak azonos betűk sem vízszintesen, sem függőlegesen sem.

Szeretném tovább olvasni

   Online sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   A feladvány meghatározásai:

Vízszintes

1. Egymás utáni számjegyek, de nem sorrendben. Az első kettő és az utolsó kettő számjegyek összege megegyezik, és ez a sorban a harmadik számjeggyel egyenlő.
2. Az első három számjegy páratlan, az utolsó két számjegy páros. Az öt számjegy összege 21.
3. A sor első három számjegyének összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyek összegével. Ebben a sorban található az ábra legnagyobb értékű számjegye.
4. A sor számjegyei a negyedik kivételével mind párosak. Az ábrában lévő három darab 6-osból kettő ebben a sorban van.
5. A sor első és utolsó számjegye páros szám, és az előbbi pont kétszer annyi, mint az utóbbi. Az öt számjegy összege 27.

Függőleges

1. Az oszlop első három számjegyének összege eggyel nagyobb, mint az ötödik számjegy maga. Itt található az ábrában lévő egyetlen 1-es.
2. A negyedik és ötödik számjegyek összege megegyezik a harmadik számjeggyel. Az öt számjegy összege 29.
3. Az első és harmadik, továbbá a második és negyedik számjegyek összege is megegyezik az ötödik számjeggyel. A második és harmadik számjegyeknek az összege pedig az első számjegy.
4. Az első és második számjegyek szorzata a harmadik számjegy. A negyedik és ötödik számjegyek összege kétszer annyi, mint a harmadik számjegy.
5. Az oszlop csak páros számjegyeket tartalmaz, melyek közül kettő darab 4-es.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!

Nép, leves, fenyő, láz, ár, ?, barát, szén, akác.

Milyen ruhadarab kerüljön a kérdőjel helyére, és miért?

   A KILLER SUDOKU egy olyan, a SUDOKU szabályaira épülő táblázatos logikai játék, amelynek a megszokott 3*3-as tagolású felosztásokon kívül további területi felosztásai is vannak. Az alapszabály ugyanaz, mint a SUDOKU-nál, hogy minden sorban, oszlopban és a 3*3-as blokkokban is egy szám csak egyszer szerepelhet. Ebben a fajta feladványban az ábra további körülhatárolt területekre van osztva, amelyekre szintúgy a SUDOKU szabályai érvényesek. Ezeket a területeket vagy a határukon húzott pontozott vonallal jelölik meg, vagy ezeknek a behatárolt területeknek egyedi színezésével. Mi feladványainkban a területek színezését választjuk.
Az ábrát megfejteni a színezett területek bal felső sarkában található számának a segítségével lehet. Ez a szám ugyanis az abban a behatárolt területben található számok összegét adja meg. Így ezekből az összegszámokból a területen álló lehetséges számok kikövetkeztetésével tudjuk megfejteni a teljes ábrát.

   E jelenlegi feladványban a megfejtést követően az ábra első sorának számsorát kérjük beküldeni.

Segítség a feladványhoz

   Ez a feladványunk egy asszociációs játék is. Ez a feladványunk egy asszociációs játék is. Felteszünk egy furfangos találós kérdést, amelyre asszociálva adandó válasz egyetlen egy, az alábbi képen elrejtett valamely tárgy, vagy valami más egyéb (a kép éppen ezért nagyon nagy felbontású, így előfordulhat, hogy lassan töltődik be, viszont cserébe szépen nagyítható). Felkészültél?

A kérdés: Kulcs (eszköz) számtalan csodálatos, drámai vagy akár hétköznapi világhoz.

Szeretném tovább olvasni