Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “Ö” magánhangzókat tartalmazhat.

   Most egy 6 betűs ige a keresett szó, melynek a meghatározásai:

Erősen rázkódik, rázódva és zörögve halad, döcög; göcög.

Segítség a feladványhoz

   Feladvány-sorozatunkban a helyes megoldás kizárólag azonos mássalhangzókat tartalmazhat.
Most egy olyan szót keresünk, amely Fehér Klára József Attila-díjas magyar író gyermek regényének címében a „…” helyén áll:

Én … kapok levelet

   Sorozatunk a közismert “Könnyű mint az ABC(DEF)” játék adaptálása a közkedvelt lakótelepes játékunk és a betűs latin négyzetek ötvözéséből.

    Ebben a fajta táblázatos fejtörőben az ábra mérete feladványonként lehet mindig más.
A feladat az ABC betűinek elhelyezése a táblázatba. Az ábrán kívül eső általunk megadott betűk mindenkor kivétel nélkül megmutatják, hogy mely betűk szerepelhetnek az ábrában, de azt is, hogy az adott irányból nézve az oszlopban vagy sorban melyik betű fog legelöl állni.
Kivétel nélkül minden ábra nagyobb méretű, mint amennyi betűt szükséges beleírni, de mivel látszólag ellentmondásosan a játék szabályai szerint mindegyik betű minden egyes sorban és oszlopban csak egyszer szerepelhet, ezért a maradék rubrikák üresen fognak maradni – mely üres kockák száma is játékonként változhat, de egy ábrán belül állandó -.

   Játékunk online megfejthetővé tételéig a hasonló játékainkhoz hasonlatosan az ábrának csak egy részét kérjük válaszban megküldeni.
Ebben a csak ránézésre nehéz (A, B, C betűkkel kitöltendő) feladványunkban az ábra (e célból beszínezett) középső rubrikájába kerülő karaktert várjuk beküldeni.

Felkészültél a játékra? 🙂

   A helyes megoldás kizárólag “E” magánhangzókat tartalmazhat. Rendhagyó feladványunkban most egy 6 betűből álló igét keresünk, melynek a meghatározása:

Barátságos, élénk hangnemben, könnyed kedvességgel, ide-oda csapongva beszél, társalog.

Segítség a feladványhoz

Ebben a sorozatunkban – milyen hihetetlen – mindig magyar szót fogunk keresni. 🙂
A játék nem bonyolult, és még csak nem is nehéz. Megadjuk egy magyar szónak az egy- vagy több szóból álló pontos idegen megfelelőjét, és még azt is megjelöljük, hogy az általunk keresett magyar szó hány betűből (írásjegyből) áll.
A beküldendő tehát az az egy magyar szó.

Felkészültél? Mehet? 🙂

DE JURE

_ _ _ _ _ _ _

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani egy főnév, melynek meghatározása:

Hasonló érdeklődésű embereknek a társadalmi élet, közös szórakozás, ismeretszerzés, sport stb. céljára való szervezete; kör; politikai csoport.

Általános segítség az “u” betűs feladványokhoz

   Az ábra helyes kitöltése után az ünnep alkalmából lilára színezett kockákban egy a mai naphoz szorosan kötődő szó lesz összeolvasható. Megfejtésként ezt a szót kérjük beküldeni.

Segítség a feladványhoz