Online sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   A feladvány meghatározásai:

Vízszintes

1. Egymás utáni számjegyek, sorrendben.
2. Egymás utáni számjegyek, de nem sorrendben. A második és negyedik számjegy páros.
3. A sor első kettő számjegyének összege megegyezik a sor utolsó három számjegyének összegével. Az első és harmadik számjegyek összege az ötödik számjegy. A negyedik és ötödik számjegyek összege a második számjegy. A sorban kettő 3-as számjegy áll.
4. A második, negyedik és ötödik számjegyek összege a harmadik számjegy. A második és negyedik számjegyek összege az első számjegy.
5. Az első és harmadik számjegyek összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyek összegével. Az öt számjegy összege 32. A sorban kettő 6-os számjegy van.

Függőleges

1. Páratlan számjegyek. Az ötödik számjegy az első háromnak az összege.
2. Az oszlop csak páros számjegyeket tartalmaz. Az első és második számjegyek összege a harmadik számjegy. A második és harmadik számjegyek szorzata megegyezik az első, negyedik és ötödik számjegyek összegével. Az oszlop kettő 6-os számjegyet tartalmaz.
3. Az oszlop kettő páros számjegyet tartalmaz. Az első és második számjegyek összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyek összegével. A második és harmadik számjegyeknek az összege a negyedik számjegy.
4. Az oszlop csak egy páratlan számjegyet tartalmaz. A második és harmadik számjegyek szorzata az első számjegy. A harmadik és ötödik számjegyek szorzata megegyezik az első és második számjegyek összegével.
5. Az oszlopban mindössze egy páros számjegy áll. A második és harmadik számjegyek összege az első számjegy. Az öt számjegy összege 26.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!

   Online sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   A feladvány meghatározásai:

Vízszintes

1. Az első két számjegyek összege a harmadik, míg a második és harmadik számjegyek összege a negyedik, és a harmadik és negyedik számjegyek összege az ötödik számjegy.
2. A sorban két páros szám áll. Az ötödik számjegy háromszorosa az első számjegynek. Az első és második számjegyek összege a harmadik számjegy. A harmadik és negyedik számjegyek összege az ötödik számjegy.
3. Az első és második számjegyek összege megegyezik a harmadik, negyedik és ötödik számjegyeknek az összegével. Az öt számjegy összege 26.
4. A második és ötödik számjegyeknek az összege is, és a harmadik és negyedik számjegyek összege is megegyezik az első számjeggyel.
5. A sorban csak egy páros szám áll. A sorban kettő darab 9-es van. Az öt számjegy összege 36.

Függőleges

1. Páratlan számok, emelkedő sorrendben.
2. Az első kettő számjegyek szorzata a harmadik számjegy, míg az ötödik számjegy a harmadik és negyedik számjegyeknek a szorzata. Az oszlop kettő darab 8-as számjegyet tartalmaz.
3. Az oszlop egyetlen páros számjegyet tartalmaz. Az első három számjegyek összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyeknek az összegével. Az első és negyedik számjegyek szorzata az ötödik számjegy. Az oszlopban kettő darab 3-as számjegy található.
4. Az első és második számjegyek összege, és a negyedik és ötödik számjegyeknek az összege is a harmadik számjegy.
5. Ebben az oszlopban található az ábrában lévő egyetlen 6-os számjegy. Az első két számjegyeknek az összege megegyezik a harmadik, negyedik és ötödik számjegyeknek az összegével.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!

   Online sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   A feladvány meghatározásai:

Vízszintes

1. Egymás utáni számjegyek, de nem sorrendben. Az első kettő és az utolsó kettő számjegyek összege megegyezik, és ez a sorban a harmadik számjeggyel egyenlő.
2. Az első három számjegy páratlan, az utolsó két számjegy páros. Az öt számjegy összege 21.
3. A sor első három számjegyének összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyek összegével. Ebben a sorban található az ábra legnagyobb értékű számjegye.
4. A sor számjegyei a negyedik kivételével mind párosak. Az ábrában lévő három darab 6-osból kettő ebben a sorban van.
5. A sor első és utolsó számjegye páros szám, és az előbbi pont kétszer annyi, mint az utóbbi. Az öt számjegy összege 27.

Függőleges

1. Az oszlop első három számjegyének összege eggyel nagyobb, mint az ötödik számjegy maga. Itt található az ábrában lévő egyetlen 1-es.
2. A negyedik és ötödik számjegyek összege megegyezik a harmadik számjeggyel. Az öt számjegy összege 29.
3. Az első és harmadik, továbbá a második és negyedik számjegyek összege is megegyezik az ötödik számjeggyel. A második és harmadik számjegyeknek az összege pedig az első számjegy.
4. Az első és második számjegyek szorzata a harmadik számjegy. A negyedik és ötödik számjegyek összege kétszer annyi, mint a harmadik számjegy.
5. Az oszlop csak páros számjegyeket tartalmaz, melyek közül kettő darab 4-es.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!

   Online új sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   A feladvány meghatározásai:

Vízszintes

1. A sor számjegyei páratlan számok, és nincs köztük ismétlődés.
2. A sor páros számokból áll, a 4-es kétszer szerepel a sorban. Az első és harmadik számjegyek összege az ötödik számjegy.
3. Az első és az utolsó számjegy páratlan, a 7-es kétszer szerepel a sorban. Az öt számjegy összege 26.
4. Az első és az utolsó számjegy páros szám. Az első és második számjegyek összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyeknek az összegével, ami összeg egyébként eggyel nagyobb, mint a harmadik szám.
5. Az első és az utolsó számjegy páratlan szám, és egyforma. Az ábrában lévő összesen kettő 1-es közül az egyik ebben a sorban található. Az öt számjegy összege 28.

Függőleges

1. Egymás utáni számok, természetes, emelkedő sorrendben. Itt van az ábrában található egy darab 2-es.
2. Az utolsó számjegy az elsőnek a háromszorosa. Az első és második számjegyek összege a harmadik számjegy. Az öt számjegy összege 28.
3. Az utolsó számjegy az elsőtől pontosan fele annyival kisebb, mint a fölötte lévő sorban álló számjegy.
4. Az első és második számjegyek összege megegyezik a negyedik és ötödik számjegyeknek az összegével. A harmadik és negyedik számjegy összege az ötödik számjegy.
5. Ebben az oszlopban található az ábrában lévő kettő darab 9-es közül az egyik. Egymás utáni számok, természetes, de csökkenő sorrendben.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!

   Online új sorozatunk hasonlatos a szintén online tölthető, közkedvelt Lakótelep játékunkhoz. Ebben a játékban az ábrának mindegyik rubrikája (az ábra méretétől függetlenül) 1 és 9 közötti, egy-egy természetes egész számot tartalmaz. Szembetűnő különbség, hogy bár sem vízszintesen, sem függőlegesen nem állhat két egyforma szám közvetlenül egymás mellett, viszont egy sorban előfordulhatnak. Ha ez megtörténik az ábrán belül valahol, hogy valamelyik szám egynél többször szerepel egy adott sorban vagy oszlopban, akkor azt kivétel nélkül minden esetben jelezzük. A cél az ábra teljes és hibátlan kitöltése a vízszintes és a függőleges matematikai összefüggések – illetve meghatározások alapján.

   Első feladványunk meghatározásai:

Vízszintes

1. Az első számjegy páros, az utolsó páratlan. Az első számjegy a középsőnek és az utolsónak a szorzata.
2. Egymás utáni számok, de nem sorrendben. Az öt számjegy összege 15.
3. Az első számjegy páros, az utolsó páratlan. A kettejük összege 9. A sorban nincs 5-ös.
4. Két 1-es van ebben a sorban, egyiket sem kell közvetlenül a 8-as fölé írni. 7-es és ettől nagyobb számjegy nincs ebben a sorban.
5. Az első és az utolsó számjegy páratlan szám. Sem 1-es sem 4-es nincs ebben a sorban, de egyedül itt található az ábra legmagasabb számjegye.

Függőleges

1. Az első kettő számjegynek az összege megegyezik az utolsó kettő számjegyek összegével. 5-ös nincs az oszlopban.
2. Két 1-es van ebben az oszlopban, 5-ös, és ettől magasabb számjegy nincs. Az öt számjegy összege 11.
3. Az első és az utolsó számjegy páros szám. Az első kisebb, mint az utolsó. Az oszlopban nincs sem 4-es sem 6-os.
4. Két 2-es van ebben az oszlopban, 1-es 5-ös nincs. Az első számjegy az utolsó kettőnek a különbsége. Az öt számjegy összege 17.
5. Az első két számjegy összege megegyezik a középső számjeggyel. Az utolsó számjegy kisebb, mint a középső.

Válasz beküldéséhez jelentkezz be!