Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele egy tömör leírással. 🙂

   A magát más nemzetiségűnek valló, ámbár származása szerint magyar gyökerekkel rendelkező vegyész, aki 1925-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat, de a Magyar Természettudományi Közlöny még csak hírt sem adott erről az eseményről. A Nobel-díjjal járó összeget aztán ő a göttingeni egyetem fejlesztésére fordította, ahol egyébiránt a kutatásait is folytatta, és 1908-től kémiatanárként is dolgozott.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele egy tömör leírással. 🙂

   1920-ban Niels Bohr meghívására a koppenhágai laboratóriumba utazott, ahol 3 évvel később felfedezte a hafniumot. Kifejlesztette a röntgenfluoreszcenciás analitikai módszert, mely módszer lényege, hogy apró mennyiségben hozzákeverik a radioaktív izotópot a vele kémiailag azonosan viselkedő elemhez, és a szervezetben az izotóp sugárzása jelzi a megtett útvonalat. A mai orvostudomány rengeteget köszönhet e módszernek.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele a következőbe. 🙂

   Az első magyar származású Nobel-díjas tudós, aki korának egyik legkiválóbb kísérleti fizikusa is volt. Főleg Németországban munkálkodott, a katódsugarak tulajdonságait kutatta, de sajnálatosan élete második felében “átállt a sötét oldalra”, és idősebb korára a nemzetiszocialista rendszer aktív támogatója lett. Elveszítette időközben a kapcsolatát az új iránnyal, amelyet a fizika a XX. században vett, és már csak a nemzetiszocialista propagandagépezet szócsöve volt. Elmaradottságát a mások elleni vádaskodással próbálta ellensúlyozni, így komoly tudósi mivoltát is végképp elvesztette. Tevékenységével teljesen tönkretette a korábban világelső német fizikatudományt és -kutatást is. Utolsó éveit keserű elszigeteltségben töltötte, saját nagyszerű eredményei is feledésbe merültek.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele egy tömör leírással. 🙂

   A biológiai égés folyamatával kapcsolatos felfedezései, különösen a C-vitaminnal és fumársav katalizátorral végzett kutatómunkája elismeréseképpen kapott Nobel-díjat.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele, egy igen rövid, de annál tömörebb leírással. 🙂

   Dinamit.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele, egy nagyon rövid és tömör leírással. 🙂

  „A neutron lehetséges létezése”

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele, egy nagyon rövid és tömör leírással. 🙂

   A modern kémia atyja.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele a következőbe. 🙂

   Egy kémiai Nobel-díj, és Priestley-érem (Amerikai Kémiai Társaság legnagyobb kitüntetése) tulajdonosa, akinek nevéhez hozzávetőleg 1100 tudományos publikáció, és mintegy száz szabadalom fűződik, akit a karbokationok kutatása területén végzett munkájáért jutalmaztak a Nobel díjjal. Élete utolsó évtizedében a metil-alkoholra épülő gazdaság foglalkoztatta. A metanol-gazdaság célja a fosszilis energiahordozók kiváltása, helyettesítésük kevéssé vagy egyáltalán nem kimerülő, a környezetet nem szennyező energiahordozóval, a metanollal.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele a leírásba ez alkalommal is egy rövid, de velős gondolattal. 🙂

   A kvantummechanika bizonyára hatásos. Mégis egy belső hang azt súgja nekem, hogy ez még nem az igazi. Sok mindent mond az elmélet, de nem igazán visz közelebb az Öreg (Isten) titkához. Én legalábbis meg vagyok győződve, hogy Ő nem dobókockázik.

   Híres fizikusokkal és kémikusokkal való játéksorozatunkban a Találd ki, ki az játékunkhoz hasonlóan a feladvány szövege alapján kell kitalálni, vajon mely ismert, híres kémikusra, avagy fizikusra gondolunk.

   Csapjunk is bele a leírásba egy rövid ámde annál velősebb gondolattal. 🙂

   Bármilyen irányba is fejlődjenek jövőbeli fogalmaink, a külső világ tanulmányozása ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a tudat tartalma a végső valóság.