Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A kép témája egy férfi.

  2. A mű a miskolci Herman Ottó Múzeumban tekinthető meg.

  3. XX. századi mű, 59,5 cm x 45 cm méretű, olajfestmény vásznon.

  4. A napút festőjének ez talán a legtöbbször elemzett és legsűrűbben vitatott festménye.

  5. A festményen az azúr- és tengerzöld színek uralkodnak. A férfi alakjának megfestéséhez a művész meleg tónusú színeket is használt, de ezzel együtt mélysötét is. A kritikusok ezt a titokzatos, szélsőséges érzelmeket tömörítő szimbolikus figurát a művész egyfajta mitikus önarcképének is tekintik.  

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A téma egy gondolataiban mélyen elrévedő férfi.

  2. Lágy vonalak és erős kontúrok, a barna színárnyalatainak mesteri játékával.

  3. XIX. századi festmény, 163 cm x 126 cm, olaj, vásznon, a mű a velencei Gallerie dell’Accademia múzeumgalériájában tekinthető meg.

  4. Az alkotó a hazájában a klasszicista és a romantikus irányvonalat képviselte.

  5. A festmény egy közismert, híres tudóst ábrázol egy palotának a talpkövén, vagy egy sírbolt előtt, amit nagyon nehéz a szinte csak sejtettető háttérnek a kidolgozása miatt pontosan megállapítani, de mindenesetre egy oroszlános robusztus kő alatt hűsöl az árnyat adó lombok közt a földön ülve, miközben talán épp következő filozófiai művén mereng, és jegyzeteli azt.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A kép témája egy hölgy.

  2. A mű a párizsi Louvre múzeumban tekinthető meg.

  3. XVI. századi mű, 77 cm x 53 cm méretű, nyárfatábla, olajfestmény.

  4. A reneszánsz zseniális polihisztornak ez a festménye a világon a legismertebb, de ez az állítás másképp fogalmazva is igaz, hogy ez a világ legismertebb festménye.

  5. A zöldben és barnában játszó érdekes háttér előtt a kép középpontjában egy nyugodt tekintetű ám rejtelmes mosolyú hölgy néz szembe velünk, akihez máig vitatott, hogy ténylegesen ki ült modellt.  

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A kép témája két, hangszeren játszó fiatal lány.

  2. A mű a párizsi Musée d’Orsay-ban tekinthető meg.

  3. XIX. századi mű, 116 × 90 cm méretű olajfestmény, vásznon.

  4. Az impresszionista stílusban festő művész ezt a festményét még négy ízben is feldolgozta, melyek különböző múzeumokban megtekinthetőek, különböző kidolgozottságúak – vagy címűek. Megegyezik rajtuk – természetesen – a hangszer, továbbá a zene által átitatott és családias hangulat, a báj, a fiatalság, az odaadás. A különbözőségek a nézőszemszögön és a kidolgozottságon kívül a lányok korában, testtartásában, a festmény háttereként szolgáló szoba elrendezésében és tónusában is eltérnek.

  5. A vidám és világos tónusú kép hátterében lágy esésű nehéz drapéria, jómód hangulatát árasztó virágokkal díszített és aranyozott, bársonybevonatú bútorzat, az előtérben láthatóak a hamvas gyöngyház-bőrű fiatal lányok. Egyikük áll, kezei a hangszeren és a szék támláján pihennek, míg másikuk ül és egyik kezével kecsesen játszik a hangszeren, a másikkal – vélhetőleg – a kottát lapozta át épp a következő oldalra. Mindegyikük figyelme a játékon és a zenén összpontosul. Ruhájuk egyszerű, ámde igényes, és az ártatlanságot árasztja, hajzuhataguk lágyan omlik alá, és szinte érezni, mintegy hallani ahogy együtt játszanak és énekelnek. A kép árasztja magából a zene élvezete mellett a fiatalság, az örömérzet és a harmónia érzését. Nem mellesleg ennek a festménynek köszönhető, hogy az alkotót végre elismerték.  

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A kép témája egy gondolataiba elmélyülő ember.

  2. A mű a frankfurti Städel Múzeumban tekinthető meg.

  3. XVII. századi mű, 53 cm x 46,6 cm méretű olajfestmény.

  4. A barokk stílusban festő művésznek ez a festménye párt alkot egy másikkal, amelyen ugyanaz a modell látható csak más színű ruhában és más elfoglaltságot végezve, eltérő testhelyzetben és testtartással, és némileg eltérő képi részletekkel. Egy fő eltérés a két kép között, hogy a másik képen a szekrény tetejéről itt az asztalra került a földgömb. Dacára, hogy a két festményt párt alkot, a másik festmény másik ország múzeumában tekinthető meg.

  5. Az aprólékosan kidolgozott kép középpontjában egy férfi áll háziköntösben, hosszú haja a füle mögé kötve, és elgondolkodva néz ki a drága üvegezett ablakon, miközben a kezével az asztalra támaszkodik. Szépen esik a magas oldalsó ablakból az éles fény az arcára, a kezeire és az asztalra, amelyen kissé félretolva többek közt egy nehéz keleti szőnyeg is fekszik. A háttérben a falon egy bekeretezett és aprólékosan kidolgozott Európa tengeri térkép kis része látható, felette a falra róva kiolvasható a festmény elkészítésének dátuma is. A térkép alatt egy gobelinnel borított szék áll. Összességében, a bútorok, a drága üvegezett ablakok és a szoba berendezése a térképpel együtt jelzik a modellnek az abban a korban élvezett különleges rangját.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A kép témája egy szenvedélyes pár.

  2. A mű a milánói Palazzo di Brera palotában található Brera-képtárban tekinthető meg.

  3. XIX. századi mű, 110 cm x 88 cm méretű olajfestmény, vásznon.

  4. A klasszicista és romantikus irányvonalat képviselő festőművész ezt a festményt 8 éven belül különböző megrendelők kérésére háromszor – színárnyalatokban és a háttér apró részleteiben eltérően, de lényegében és méretében hasonlóan – is megfestette.

  5. Az előtérben álló középkori ruhát viselő fiatal pár szinte fényárban áll és ölelkező alakjuk az apró részletekig kidolgozott. Árnyékuk élesen vetül a mögöttük álló kőfalra, míg a kép baloldali háttere teljesen sejtelmes, szinte sötét. A pár vélhetőleg egy gótikus középkori vár csarnokában áll, és bár szentimentálisnak gondolhatjuk az ábrázolt jelenetet, de a háttérben baloldalt épp csak homályosan látható alak, továbbá a kép központjában a lábát a lépcsőn tartó férfinek a testtartása (és a három közül az első két verzióban az övében látható tőrrel) is azt engedi sejteni, hogy a férfi épp sietősen távozni készül, és ezért is búcsúzik a két fiatal ily odaadóan egymástól.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. Az egytónusú kép témája több hölgy.

  2. A mű a párizsi Musée d’Orsay-ban tekinthető meg.

  3. XIX. századi mű, 66 cm x 82 cm méretű olajfestmény, vásznon.

  4. Az alkotó az impresszionizmus egyik kiemelkedő alkotója.

  5. A barnának minden árnyalatával, fényekkel és megvilágításokkal játszó, de mozgalmasságában is nyugalmat árasztó festményen több mint 16 alakot fedezhetünk fel különböző pózokban. A kép előterében egy hölgy ültében vakarja a hátát, míg mellette egy másik a cipőjét köti, a mellette lévő pedig fáradtan ásítva nyújtózkodik, miközben kissé távolabb egy másik a saját kecses mozdulatát követve karját nézi, míg a háttérben lévők közül többen ölbe, csípőre, vagy karba tett kézzel állva vagy ülve várnak. A művet a pontos rajzolás jellemzi, így nem csoda, hogy a kritikusok ezt a képet nem is festészetnek, hanem rajznak minősítik.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A téma egy lány.

  2. A mű az amszterdami Rijks múzeumban tekinthető meg.

  3. XVII. századi mű, 123 cm x 96 cm méretű olajfestmény, vásznon.

  4. Az alkotó a delfti iskola egyik jelentős alkotója.

  5. A barackágakkal szegélyezett ablakon kikönyöklő fiatal lány képét a barna tónusú festményen a homályos megvilágítás által egyszerre hatja át a melankólia és a reménység. A lány arcának és kezeinek különleges és koncentrált megvilágítása, a kezek kecses tartása, a világos bőre és arckifejezése ártatlanságát sugallja, tekintete talán még a gondolatait is sejteti.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A téma egy történelmi kompozíció.

  2. A mű egy Emlékparkban tekinthető meg.

  3. XIX. század, 1500 cm × 12000 cm, olaj, vászon.

  4. A festmény több részletének a megfestéséből a művész mellett más festők is kivették részüket.

  5. A festmény méretei miatt több vászonból áll össze, és már világlátott, és többszörösen megviselt is. De mindig helyreállították, és az élénk és gazdag színvilágú, számtalan alakos, mozgalmas, apró részleteiben kidolgozott monumentális romantikus alkotás napjainkban is lenyűgöző élményt nyújt.

   Sorozatunkban a világ tájairól szemezgetve mindig 1 közismert festmény jellemzőit adjuk meg, és a leírásból kell arra ráismerni. Válaszként mindig a mű címét, és alkotója nevét várjuk.

  1. A téma a szenvedély, küzdelem, és harc.

  2. A mű a párizsi Louvre múzeumban tekinthető meg.

  3. XIX. századi mű, 260 cm x 325 cm méretű, olajfestmény.

  4. Az alkotó a romantikus festészet egyik legnagyobb alakja.

  5. A zsúfolt, allegorikus történelmi kompozíció valós személyeket vonultat fel, sötét színárnyalatokkal, de tökéletes színharmóniában, füstös-ködös háttérrel. A központi női figura az egyetlen, aki kitalált, az ő alakját a művész viszont olyannyira kiemeli világos színekkel a borongós sötét háttérből, hogy az fényével életet ad a jelenetnek, mintegy beragyogja azt.