Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját (ha ismert) várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most megemlékezünk, és mikor van az ő születése napja?

II. Rákóczi Ferenc íródeákja, a magyar széppróza megteremtője.

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most megemlékezünk, és mikor van az ő születése napja?

Tudtad, hogy a gázt kezdetben szinte kizárólag csak világítási célokra alkalmazták? És azt tudod-e, hogy ki volt az, akinek a kastélyában Magyarországon (minden valószínűség szerint) elsőként állítottak fel gázfejlesztő készüléket amit aztán üzemszerűen üzemeltettek is?

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most megemlékezünk, és mikor van az ő születése napja?

Mindössze harminckét évet élt, mégis a magyar költészet egyik legjelentősebb alakja.

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mint ez ebben a játékban megszokott, csak azt várjuk, hogy mikor van a születése napja?

   A legnagyobb magyar.

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most megemlékezünk, és mikor van az ő születése napja?

A kis bolygók saecularis háborgása

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mint ez ebben a játékban megszokott, csak azt várjuk, hogy mikor van a születése napja?

   Egykori belső titkos tanácsos, pénzügyminiszter, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki e feladványmegosztásunk napját 123 évvel megelőzően a mai napon I. Ferenc József megbízásából kormányt alakít, melyet aztán több mint 4 éven át vezet is.

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mikor van a születése napja?

Ő volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe jutottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki kellett mondani.

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mikor van a születése napja?

Egy nagy és szép ügy hősi vértanúja, aki lelkét visszaadta Istennek, de emléke örökké élni fog sziveinkben, emléke élni fog az utolsó magyar legutolsó lélegzetvételéig.   

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mikor van a születése napja?

Az 1848-as szabadságharc idején Klapka György parancsnoksága alatt harcolt, majd 5 évig emigrációban élt Párizsban, ahol haladó szellemű francia gondolkodókkal és nézeteikkel ismerkedett meg. Hazatérve többek közt lóvasút megépítését szorgalmazta Budapesten, e célból társaságot hozott létre, mely az ehhez szükséges infrastruktúrát kiépítette, a vonal 3 év múlva már működött is, alanyunk a későbbi években is komoly pénzeket áldozott a létező vonal fejlesztésére és meghosszabbítására. Megalapozta az agrárius mozgalmat, melynek célja a mezőgazdaság modernizálása volt. Egy magyarországi liberális párt országgyűlési képviselőjévé is választotta. Kórházat, idősotthont alapított, a fenntartásukra alapítványokat hozott létre, az elesetteket mindenkor támogatta. Hitelszövetkezetet, Gazdaszövetséget, szövetkezeti hálózatot hozott létre, sokat tett hazánk mezőgazdaságának modernizációjáért. A Szent István Társulat elnökévé választották, tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, az országgyűlés főrendi házának. 69 éves korában kitüntették az Aranygyapjas renddel.   

   Sorozatunkban neves, magyar, irodalmi /vagy/, történelmi személyiségekről írunk pár jellemzőt életükből, munkásságukból, minden alkalommal egy konkrét személyről. Ha a leírás alapján sikerült a feladvány neves alanyát kitalálni, akkor csak az ő születési hónapját és napját várjuk megoldásként (Például ha a feladvány József Attiláról szólna, akkor a beküldendő mindössze: április 11.).

   Tehát találd ki, ki is ő, akiről most szólunk, és mikor van a születése napja?

Annak dacára, hogy egyik szeme világát kora gyermekéveiben elveszítette, és még szintén fiatalon a szüleit is, mégis szorgalmasan tanult, sokat olvasott, latin, ógörög, és francia nyelveken, folyamatosan képezte magát, enciklopédiai tanulmányokat folytatott. Kollégiumi tanulmányai befejeztével nem jelentkezett ügyvédi vizsgára, mert addigra már egyedül csak az irodalom érdekelte, ezért lemondott a hivatalbeli és tanári pályáról is. Szerette és kereste a magányt, a gazdaságnak, tanulmányainak és az irodalomnak élt, de emellett mégis kiváló szónok volt, és a szabadelvű eszmék hirdetője. 42 éves volt, amikor megyei főjegyzővé, majd országgyűlési követté választották. Mint szónok, a magyar nyelv ügyében tartott beszéddel tűnt ki először, és nemsokára a jeles beszédeivel országos hírűvé vált.