… hogy a mai napon, május 04-én…

A) 1925-ben Újdombóváron megszületett Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett 49-szeres magyar válogatott labdarúgó, az Aranycsapat hátvédje, edző, sportvezető?

Újdombóváron az Esterházy Miklós nádor Katolikus Főgimnáziumban érettségizett, ezután a MÁV Vasúti Tisztképzőjét végezte el. Dorogon 274 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, az NB II-ben 56 mérkőzésen lépett pályára. Grosics Gyulával ketten voltak az aranycsapat dorogi tagjai. 1950 és 1956 között 49 alkalommal szerepelt a válogatottban. Tagja volt az olimpiai győztes csapatnak 1952-ben Helsinkiben. Játszott 1953-ban Londonban, Anglia ellen az évszázad mérkőzésén. Az 1954-es világbajnokság mind az öt mérkőzésen játszott, így a berni döntőben is, ahol ezüstérmet szerzett a csapattal. A Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát szakedzői tagozaton 1964-ben. 1985–1993 között a Komáromi illetve Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó-szövetség elnökhelyettese, 1993–97 között elnök. 1993-tól kezdve az MLSZ elnökségi tagja volt, az utánpótlás bizottság elnökhelyettese. Dorog stadionja a képviselő-testület döntése alapján 2010 májusától a Buzánszky Jenő Stadion nevet viseli. 2015. január 11-én halt meg, az Aranycsapat tagjai közül utolsóként.

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, március 15-én…

   A) 1655-ben Wesselényi Ferencet a pozsonyi országgyűlésen nádorrá választották?

Wesselényi Ferenc nevét leginkább a Wesselényi-összeesküvés okán ismerjük, mely egy 1664. és 1670. közt szerveződött, kudarcban és azt követően megtorlásokban végződő főnemesi konspiráció volt I. Lipót király ellen. Az összeesküvésben a Magyar Királyság legtekintélyesebb főnemesi családjainak tagjai vettek részt, akik kiábrándultak a Habsburg-kormányzat gyengekezű törökellenes politikájából. Az indító ok az 1664-es vasvári béke volt. A felháborodott főurak eltökélték, hogy az ország politikai függetlenségét csorbító, és a törökkel lepaktáló kormányzat ellen összefognak, és akár magával a törökkel is. De hogy az összeesküvéstől a II. Ferdinánd császár által grófi rangra emelt Magyarország főtábornagyához, a bárói családból származó, hatalmas testi erővel és heves vérmérséklettel rendelkező Wesselényi Ferenchez visszakanyarodjunk, aki élete 62 éve alatt többször és több csatában is harcolt az oroszok, a tatárok, a svédek, és a törökök ellen, ő az 1655-ös választáskor a 97. lett a nádorok sorában.
Na de kik is voltak a nádorok? A nádor a király után a legnagyobb országos méltóság volt Magyarországon a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban, más néven a király helyettese. Szent István hozta létre a tisztséget a német-frank palotagróf mintájára. (Szent István a királyi udvar élére a történelem első nádoraként Aba Sámuelt nevezte ki. István király 1038-as halála után az új uralkodó, Orseolo Péter eltávolította a nádort a posztjáról, de a magyar nemesek trónfosztást követtek el Orseolo ellen, és királynak Aba Sámuelt választották meg.) A nádor a 13. századtól rendi méltósággá vált, a rendek hatalmi törekvéseit szolgálta a királlyal szemben is.
Az Aranybulla 8. pontja a nádor bírói jogköréről többek közt így rendelkezett: „A nádor országunk minden embere felett különbség nélkül ítélkezzék.”
Az 1485-ös váci országgyűlésen pedig részletesen szabályozták a nádori tisztség hatáskörét. A nádori cikkelyek a következők voltak:
– A király választásánál övé az első szavazat,
– A kiskorú király gyámja vagy gondnoka;
– Király nem létében vagy a király serdületlen kora alatt országgyűlést hirdethet;
– Nemesi felkelés esetében ő az országnak főkapitánya;
– A honfiak között felmerült meghasonlásokat kiegyenlíti,
– A király és ország között felmerült meghasonlás esetében közbenjár;
– Ha a király gyengeelméjűségnél vagy hanyagságnál fogva azt nem tehetné, vagy nem tenné, az ország szónokait meghallgatja, és azoknak válaszol;
– A királyi adományok alkalmánál felmerült panaszokat a király elé terjeszti;
– Ő az országnak első nagybírája oly értelemben hogy a királyi méltóságon kívül, nagyobb vagy az övéhez hasonló bírói hatalma senkinek sincs,
– A király távollétében annak helytartója;
– A kunoknak főkapitánya és bírája s ezért tőlük évenként 3000 aranyat húz;
– Dalmáciának bírája, amiért bizonyos dalmátszigeteknek jövedelmei illetik.

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, október 31-én…

A) 1632-ben hollandiai Delft városában megkeresztelték Jan Vermeer van Delft-et?

A delfti Vermeer holland festőművész Rembrandt mellett a holland aranykor másik legnagyobb festője, „Észak Mona Lisájának” (Leány gyöngy fülbevalóval) alkotója. Születése időpontja nem ismert, csupán azt tudni, hogy Delftben született. Festményein a holland polgári interieurt ábrázolta: szépen berendezett szobabelsőket, amelyek lakói kézimunkáznak, festegetnek, zenélnek, olvasnak vagy beszélgetnek egymással. Történelmi, allegorikus, táj-, de leginkább zsánerképeket festett – utóbbiakon legtöbbször a középosztály életének jeleneteit megörökítve. Lassan dolgozott, élénk színeket használt. Vermeer művészetére számos olyan jegy jellemző, ami megkülönbözteti őt a többi festőtől. Az egyik ilyen fontos alkotóelem Vermeer képein a színek tökéletes összhangja, azon belül is az ultramarinkék és a sárga együttes használata. A másik tipikusan Vermeerre jellemző jegy a háttér kitöltése. Vermeer számtalan tárgyat használt a képein, de a későbbiek fő jellemzője a kidolgozott háttér: egy térkép, egy festmény, egy tükör tette a képet tökéletesebbé. A térképeket különösen szerette, így a zsánerképek olyan hatást kelthettek, mintha a modelljei módosak lennének, mivel egy térkép akkoriban még drága dolog volt. A háttérben látható térképeket annyira kidolgozta, hogy például „A festészet allegóriája” (Műterem) című képen még a hágai holland udvar (az Orániai-ház rezidenciája) is felismerhető. Vermeer legismertebb festményei: „A csipkeverőnő”, „A festészet allegóriája”, „Delft látképe”, „Leány gyöngy fülbevalóval”. Műveit sokáig csak kortársai ismerték el, majd évszázadokig névtelenség kísérte. Csak a XIX. század közepén, 1842-ben fedezte fel őt Étienne Joseph Théophile Thoré neves francia műkritikus, művészettörténész. A hosszú ismeretlenség miatt nem tudni pontosan, hány képet festett; ma 34-ről állítják biztosan, hogy az ő műve, és még további pár festmény kérdéses.

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, szeptember 30-án…

A) 1452-ben megjelenik az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája?

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg német ötvösmester, feltaláló, a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás feltalálója, a betűfém, a kézi öntőkészülék, a nyomdafesték, a szedő-sorjázó vagy más néven szedővas (winkel), a kézisajtó és a festékező labdacs európai elterjesztője. Hosszú kísérletezés után találta meg Gutenberg a megfelelő ötvözetet, melynek összetétele nagyrészt ólom, és bizonyos arányú antimon és ón. A mozgatható betűket valamikor a 11. század közepén ugyan Kínában találta fel egy Pi Seng nevű ember, de az ő betűmintája agyagból készült, ami nem túl tartós. A koreaiak jóval Gutenberg előtt már fémből készült betűmintákat használtak, a 15. század elején a koreai kormány egy öntödét is fenntartott nyomóelemek gyártására. A mozgatható betűmintával történő nyomtatás Kínában mégsem vált általánossá egészen addig, amíg a Nyugattól át nem vették a Gutenberg-féle könyvnyomtatás műveleteit. Gutenberg jelentősége tehát nem abban rejlik, hogy feltalálta volna a könyvnyomtatást, hiszen egyáltalán nem erről van szó, hanem abban, hogy a modern könyvnyomtatáshoz szükséges négy alapvető összetevőt: a mozgatható betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és a papírt egy gyártási folyamatban tudta összehangolni.

Szeretném tovább olvasni

… hogy ettől a résztől kezdve kibővül és átalakul sorozatunk, és több információval látunk el az érintett témákban? 🙂 🙂 🙂

… és azt tudtad-e, hogy a mai napon, augusztus 09-én…

A) 1173-ban kezdődött el a pisai torony építése, amit nem terveztek ferdére?

Miután 1178-ban a torony harmadik emeletét is felhúzták, az épület olyannyira megsüllyedt, hogy a nagy riadalom miatt az építkezést azonnal leállították. Csak jó 100 év múlva láttak hozzá a további építkezésnek. Az 58 méter magas, hat emeletes szépség az itáliai román stílus gyöngyszeme.

B) 1648-ban Arnstadt városában megszületett Johann Michael Bach német zeneszerző, Heinrich Bach német orgonista és zeneszerző fiaként, és az első zenei leckéket is apjától kapta?

Munkássága alatt többnyire motettákat és kantátákat szerzett. Veje volt Johann Sebastian Bach, a barokk kori német zeneszerző, orgonista, és hegedűművész, a zeneművészet kiemelkedő egyénisége.

C) 1783-ban Szentpéterváron megszületett Alekszandra Pavlovna, a Holstein–Gottorp–Romanov-házból származó orosz nagyhercegnő, I. Pál minden oroszok cárja és Marija Fjodorovna cárné legidősebb leánya?

A Habsburg–Lotaringiai József Antal főherceggel (József nádor) kötött házassága révén osztrák főhercegné, valamint magyar nádorispánné lett. Az ortodox vallású nádornét szeretettel fogadták a magyarok, aki hamar meg is kedvelte a magyar zenét és táncokat. Állítólag az ő javaslatára lett piros-fehér-zöld és trikolór a magyar zászló.

D) 1866-ban Xántus János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a Budapesti Állat- és Növénykert, amely első állatkert volt Magyarországon?

Megnyitásakor a kertben közel 500 állatot láthatott a közönség, napjainkban több mint 850 állatfajjal ismerkedhetnek a látogatók. Ma Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye, évente 1–1,1 millió látogatója van. A jelenlegi területet határoló utak közül az alapításakor csak az 1842-ben épített vasút volt meg, az összes többit már az állatkert megnyitása után, nagyrészt a kert területének rovására alakították ki. Az állatkertből hasítottak ki területet a Vidám Park egy részéhez, a Fővárosi Nagycirkuszhoz, és a két szomszédos étteremhez is. A területcsonkítások következtében az eredeti 18 hektáros területből 1912-re csak 11 hektár maradt, az 1950-es években további területvesztést okozott a Dózsa György út szélesítése, de a 2010-es években visszakapta a területeit, ismét 18 hektáron működik.

E) 1921-ben Kaposváron megszületett Hanák Péter, Deák Ferenc- és Széchenyi-díjas magyar történész, művelődéstörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja?

Neves kutatója volt a dualizmus korának, annak művelődés-, társadalom- és eszmetörténetének. Kutatásaival jelentős szerepet vállalt abban, hogy megváltozzon a szocialista Magyarország egyértelműen negatív dualizmus-képe.

F) 1932-ben Kaposváron megszületett Nádas Gábor magyar zeneszerző, zongorista, Nádas György humorista apja?

Musicaleket, zenés vígjátékokat (pl.: Potyautas, Imádok férjhez menni, A kaktusz virága, Charley nénje, Kisorsolt menyasszony, Nem vagyunk angyalok), táncdalokat szerzett (pl.: Jamaikai trombitás, Különös éjszaka volt, Kicsit szomorkás, Engem nem lehet elfelejteni). Több mint 400 táncdala jelent meg hanglemezen Magyarországon, Dániában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Svédországban és Finnországban. Zenés darabjait hazánk több színházában is bemutatták, de még Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában is.

G) 1974-ben Richard Nixon, az akkor 61 éves amerikai elnök 5 és fél év hivatalban eltöltött idő után lemond a Watergate-botrányban való érintettsége miatt?

1972. június 17-én öt férfit fogtak el a Washingtonban található Watergate-épületkomplexumban, akik éppen lehallgató berendezéseket helyeztek el, illetve iratokat fényképeztek a Demokrata Párt által bérelt irodákban. Később kiderült, hogy a betörők megbízói Richard Nixon újraválasztási kampányának szervezői közül kerültek ki, így a bűncselekmény szálai egészen a Fehér Házig, és a titkosszolgálatokig vezettek, a botrányba maga az elnök is belebukott. Nixon hogy megelőzze a leváltását célzó kongresszusi eljárást, jobbnak látta lemondani.

H) 2005 óta az állatkertek napja Magyarországon?

Az állatkertek népszerűsítésére tartják hazánkban az Állatkertek Napját. Manapság az Állatkertek éjszakája (ÉjszakáZOO) rendezvény tölti be ezt a népszerűsítő szerepet, amely viszont nem ugyanezen a napon, hanem pár héttel később, és változó időpontban van. Hazánk állatkertjei az idei, 2021-es évben augusztus 27-én várják az ÉjszakáZOO-n meghosszabbított nyitva tartással és helyszínenként különböző attrakciókkal a látogatókat.

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, június 23-án…

 • 1606-ban kötötték meg a bécsi békét II. Rudolf német-római császár és Bocskai István erdélyi fejedelem között, mely megállapodásban a Habsburgok biztosították Erdély önállóságát, a protestáns vallás szabadságát, és véget vetettek a felségsértési pereknek? (A)

 • 1873-ban Pápán megszületett Beck Ö. Fülöp magyar szobrász, éremművész? (B)

 • 1888-ban Budapesten megszületett Geyer Stefi magyar hegedűművésznő, a Zürichi Konzervatórium koncertszakának hegedűtanára, a Geyer Stefi-Kvartett és a Collegium Musicum Zürich alapítója, a Lucerni Fesztiválzenekar első hegedűszólamának tagja? (C)

 • 1905-ben Szombathelyen megszületett Iván István ötvös- és éremművész, az 1945-ös ötpengős és számos forintérme tervezője, aki emellett érmeket, plaketteket, kisplasztikákat is készített? (D)

 • 1912-ben Pozsonyban megszületett Martsa István kétszeres Munkácsy Mihály-díjas magyar szobrász- és éremművész, érdemes művész? (E)

 • 1935-ben Budapesten megszületett Kárpáti György (Gyurika), a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, edző, minden idők legfiatalabb magyar vízilabdázó olimpiai bajnoka, aki az 1976-os montréali olimpián az aranyérmes férfi vízilabda-válogatott segédedzőjeként vett részt, és akinek a sporton kívüli pályafutása és a feltételezett ügynökmúltja miatt vegyes a megítélése? (F)

 • 1956-ban Budapesten megszületett Kenéz György (Dzsaja) olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, edző, aki az 1975-ös évtől 1986-ig 128 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, és az 1976. évi olimpián is a bajnoki címet nyert magyar csapatnak a tagja volt? (G)

 • van a Spam-ellenes világnap, amely minden évben június 23-án kerül megrendezésre, és 2003-ban a Yahoo nevezte ki ezt a napot arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljen a kéretlen üzenetek elleni védekezés fontosságának? (H)

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, május 10-én…

 • van a madarak és fák napja, amely a Föld napjának a testvérünnepe? Hogy 1902-ben, Párizsban az európai országok egyezséget kötöttek a hasznos szárnyasok védelmének érdekében, és az 1906. évi I. törvénycikk (a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme végett Párizsban 1902. évi márczius hó 19-én kötött nemzetközi egyezmény, valamint az ennek függelékét képező két jegyzék beczikkelyezéséről) szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal? (A)

 • 1753-ban született Komáromban Zay Sámuel magyar orvosdoktor és természettudós, a magyarországi felvilágosodás tudományos közéletének kiemelkedő alakja, az ásványtan nemzeti nyelven való kidolgozásának egyik úttörője? (B)

 • 1842-ben született a szlovákiai Zselízen Kherndl Antal mérnök, műegyetemi tanár, a MTA tagja? (C)

 • 1872-ben született a Verőce vármegyei Szlatinában Weszelszky Gyula kémikus, gyógyszerész, radiológus, a radioaktív sugárzás gyógyhatásának kutatója, a budapesti hévizek eredetének, összetételének elemzője és leírója? (D)

 • 1887-ben Kresz Géza magyar orvos, királyi tanácsos kezdeményezésére megalakul a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület (BÖME)? (E)

 • 1908-ban először emlékeznek meg hivatalosan az Anyák napjáról az USA-ban? (F)

 • 1925-ben Budapesten született Kardos G. György, József Attila-díjas magyar író, újságíró, dramaturg? (G)

 • 1990-ben megalakul az Alba Kör, a katonai szolgálatot megtagadók érdekképviseleti szerve? (H)

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, április 30-án…

 • 1777-ben a németországi Braunschweigben született meg Carl Friedrich Gauss német matematikus, természettudós, csillagász, „a matematika fejedelme”? (A)

 • 1883-ban Prágában született meg Jaroslav Hašek cseh humorista és szatirikus író? (B)

 • 1916-ban Michigan állam Petoskey városában született meg Claude Shannon amerikai híradástechnikai mérnök és matematikus, az információelmélet megalapítója? (C)

 • 1929-ben a németországi Camminban született meg Klausjürgen Wussow német színész, aki a ZDF 70 részes sorozatában, “A klinika”-ban Brinkmann professzort alakította? (D)

 • 1945-ben a Pennsylvania állambéli Pittsburgh-ben született meg Annie Dillard amerikai, Pulitzer-díjas író, aki leginkább szépirodalmi és ismeretterjesztő elbeszélő prózájáról ismert? (E)

 • 1956-ban Koppenhágában született meg Lars von Trier dán filmrendező, a Dogma95 csoport (avantgárd filmes mozgalom) alapító tagja? (F)

 • van 1994 óta “A méhek napja” a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére, melynek a célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése? (G)

 • van a Walpurgis-éj, Saint Walpurga angol keresztény misszionárius szentté avatásának dátumához (870. május 1.) kapcsolódva, és a germán mitológia szerint ezen a éjjelen a Brocken hegyen (a németországi Harz hegység legmagasabb pontja) találkoznak a boszorkányok? (H)

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, február 21-én…

 • 1440-ben a Szent Koronát a visegrádi vár kincseskamrájából kicsempészte Helene Kottannerin Luxemburgi Erzsébet magyar királyné megbízásából? (A)

 • 1893-ban Budapesten megszületett Honthy Hanna (születési nevén Hügel Hajnalka) Kossuth-díjas színművésznő, operettprimadonna, érdemes és kiváló művész? (B)

 • 1912-ben Budapesten megszületett Hajós György kétszeres Kossuth-díjas magyar matematikus, a geometria világhírű tudósa, kiváló előadó, egyetemi tanár, az MTA tagja? (C)

 • 1926-ban Szegeden megszületett Mucsi Sándor színművész, tenor énekes, aki három évtizeden át a Fővárosi Operettszínház tagja volt, és pályafutása alatt a klasszikus tenorbonviván-szerepek teljes sorát végigénekelte? (D)

 • 1929-ben Zalaegerszegen megszületett Izsák Imre Gyula magyar matematikus, fizikus, csillagász, égi mechanikus? (E)

 • 1948-ban Budapesten megszületett Laczkovich Miklós Széchenyi-díjas magyar matematikus, egyetemi tanár, az  MTA rendes tagja? (F)

 • van az Idegenvezetők nemzetközi napja (International Tourist Guide Day), melyet 1990-ben rendeztek meg először – akkor tizenöt ország részt vételével -, és azóta az idegenvezetők egyre több országban nyújtanak segítséget helyi közösségeknek, túrákat szerveznek fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a nagyközönség számára? (G)

 • van Az anyanyelv nemzetközi napja, melyet 2000 óta ünneplünk, és Banglades javaslatára nyilvánította 1999-ben a mai napon az UNESCO közgyűlése nemzetközi nappá – ami által is fel kívánta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére, és arra, hogy Földünkön több mint 6000 nyelvet beszélnek, melyeknek körülbelül a fele veszélyben van? (H)

Szeretném tovább olvasni

… hogy a mai napon, január 22-én…

 • 1783-ban Kecskeméten megszületett Szlemenics Pál jogtudós, szakíró, az MTA tagja? (A)

 • 1788-ban Londonban megszületett George Gordon Noel Byron, Lord of Newstead, az angol romantikus költészet egyik legismertebb képviselője? (B)

 • 1800-ban Pozsonyban megszületett Királyfiai báró Jeszenák János, magyar politikus, kormánybiztos, főispán, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúja, evangélikus egyházkerületi felügyelő? (C)

 • 1849-ben Stockholmban megszületett Johann August Strindberg (régies magyar formában Strindberg Ágost) svéd dráma-, regény- és elbeszélésíró, festő, 58 dráma írója? (D)

 • 1876-ban Budapesten megszületett Baros Gyula középiskolai tanár, irodalomtörténész, 1927-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja? (E)

 • 1899-ben Budapesten megszületett Sárközi György magyar költő, prózaíró, folyóirat-szerkesztő, műfordító, magántisztviselő, a Márciusi Front egyik vezetője? (F)

 • 1925-ben A “Ma Este” nevű hetilapban megjelenik az első magyar „keresztszórejtvény”, melynek szerzője Kristóf Károly, Aranytoll díjas magyar újságíró, író, műfordító? (G)

 • van 1989 óta “A magyar kultúra napja”? (H)

Szeretném tovább olvasni