Feladvány-sorozatunkban a helyes megoldás kizárólag “I” magánhangzókat tartalmazhat. Rendhagyó feladványunkban most egy főnevet keresünk, amelynek a meghatározása:

Újságban megjelent rövidebb írásmű, közlemény; valamely áruknak bizonyos szempontból összetartozó egybefoglalt csoportja.

Segítség a feladványhoz

   Feladvány-sorozatunkban a helyes megoldás kizárólag “I” magánhangzókat tartalmazhat.
Rendhagyónál is rendhagyóbb feladványunkban most egy 5 betűs szót keresünk, amelynek a „meghatározása”:

„Csak a vén … sompolygott el mellette nyihogva, s folytonosan keze után kapkodva a sötétben.”

Segítség a feladványhoz