Rendhagyó feladványunkban a megoldás most is kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani főnév meghatározása:

Általában deszkából készült ideiglenes lakóépület, irodahelyiség, vagy raktár; katonák, munkások tömegszállásának céljára emelt épület.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás most is kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani 10 betűs főnév meghatározása:

Két (vagy több), sík lapjaival egymáshoz csatlakozó gépelemek összefogására szolgáló oldható kötésnek az a kötőeleme, amely belül üres, kör keresztmetszetű, és a belső felülete a másik hengeralakú kötőelemnek a palástján hélix alakban menetesen körülfutó rovátkáknak megfelelően hornyolt.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani főnév egy 2 szóból álló, kötőjeles mellérendelő szókapcsolat, melynek meghatározása:

Valamely közösségben a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki, a gyermekekkel és felnőttekkel együtt.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás most is kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani 6 betűs melléknévnek (és főnévnek) a meghatározásai/szinonimái:

Régi, régies, ósdi, ódon, kopott, megviselt, ócska, elavult.

Segítség a feladványhoz