A helyes megoldás kizárólag “A” magánhangzókat tartalmazhat. Rendhagyó feladványunkban a megfejtés most egy főnév. A meghatározása:

Építménynek a földbe süllyesztett része, amellyel a talajra támaszkodik.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás most is kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani 6 betűs főnévnek a meghatározása:

Az első világháborúban a központi hatalmakkal szemben állt (és győztes) katonai és politikai szövetség.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás most is kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani 9 betűs főnévnek a meghatározása:

Szónak, vagy tulajdonnév (esetleg rövidebb mondat) betűinek szabad átcsoportosításával alkotott új szó (vagy mondat).

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani 8 betűs igét többféleképp is használjuk, ezért bővebb a meghatározása is:

Tárgyat, eljárást (eszközként) (fel)használ; foglalkozást ad valakinek; kiegészítésként hozzáilleszt valamit valamihez; igazít valamit valamihez.

Segítség a feladványhoz