Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “Ö” magánhangzókat tartalmazhat. A helyes megoldás most egy magyar hegedűművész családneve (a keresztneve Csaba). A meghatározás:

   Szolnoki születésű, viszonylag fiatalon elhunyt, Liszt Ferenc- és még egyéb más rangos díjjal és elismeréssel is kitüntetett hegedűművész- és tanár, népzenekutató, zeneszerző.

Segítség a feladványhoz

   Anyanyelvi játéksorozatunkban már emberöltők óta elfeledett, vagy napjainkra már csak kizárólag el-elvétve, néhol, egy-egy tájegységben és idősektől hallható, a mindennapos beszédből már rég teljesen hiányzó magyar szavakkal játszunk.

   Ez a szavunk egy 11 betűs ige. A meghatározása:

Kering; maga körül körben forog; körben futkos; szédelegve, kábultan imbolyog.

Melyik önállóan is értelmes szót írhatjuk bele – vagy hozzá – ezekhez a szavakhoz, hogy ezzel az egy szóval kiegészítve ismét értelmes szavakat kapjunk?
Melyek lesznek az így kapott új szavak?

   Válaszként a 6 új, képzett szót kérjük megküldeni.

BÁLVÁNY

BOTRÁNY

BÜDÖS

FORRÁS

HATÁR

PÚDER

  Rendhagyó feladványunkban, melyben a megoldás mindig csak “O” magánhangzókat tartalmazhat, a helyes megoldás most egy 7 betűs melléknév (vagy tulajdonnév), amelynek a meghatározásai/szinonimája:

Sótagos; szél vagy víz által összehordott apró ásványi szemcsékből borított (tárgy, felület); település Szerbiában.

Segítség a feladványhoz

Játsszunk 8 betűs szavakkal!

Sorozatunk nyolc betűs szavakról szól, kizárólag csak ezekkel játszunk. Pontosabban mondva a nyolc betűjegyes szavakkal.
Például a CSAPSZEG, CSŐKULCS, DZSUNGEL szavak is 8 betűjegyesek.
A szabály, akár a többi nyelvi játékainkban is, most is egyszerű. A furfangos meghatározásunk alapján kell rájönni, hogy melyik ragozatlan magyar 8 betűs szóra gondolunk. A keresett szó lehet olykor összetett is, de a fő szabály, hogy mindenképp egybeírt egy szónak kell lennie, mely 8 betűjegyből áll.

Kezdhetjük a játékot?

Csíkosfejű menyétféle fekvőhelye

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “Á” magánhangzókat tartalmazhat. A jelenlegi főnévnek (vagy tulajdonnévnek, vagy igének) a meghatározásai:

Község Észak-Szlovákiában; szerkezet valaminek a csukott állapotban való rögzítésére; hátultöltő tűzfegyvernek az a része, amely töltés után a cső hátulsó végét elreteszeli; nyitás ellen biztosít valamit.

Segítség a feladványhoz

   Feladvány-sorozatunkban a helyes megoldás kizárólag “I” magánhangzókat tartalmazhat. Rendhagyó feladványunkban most egy főnevet keresünk, amelynek a meghatározása:

Újságban megjelent rövidebb írásmű, közlemény; valamely áruknak bizonyos szempontból összetartozó egybefoglalt csoportja.

Segítség a feladványhoz

   Feladvány-sorozatunkban a helyes megoldás kizárólag azonos mássalhangzókat tartalmazhat.
Most egy igét keresünk, amelynek a meghatározása:

Hangoskodik a liba.