Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “Á” magánhangzókat tartalmazhat. A jelenlegi 5 betűs melléknévnek a meghatározása:

Olyan (leginkább gyümölcs), amely rendszerint a túlérettsége miatt szemcsésre, ikrásra puhult; olvadásban lévő, megereszkedett, szemcsésre lágyult (pl. hó, vagy jég).

Segítség a feladványhoz

Ebben a sorozatunkban – milyen hihetetlen – mindig magyar szót fogunk keresni. 🙂
A játék nem bonyolult, és még csak nem is nehéz. Megadjuk egy magyar szónak az egy- vagy több szóból álló pontos idegen megfelelőjét, és még azt is megjelöljük, hogy az általunk keresett magyar szó hány betűből (írásjegyből) áll.
A beküldendő tehát az az egy magyar szó.

Felkészültél? Mehet? 🙂

TAUTOLÓGIA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   A helyes megoldás kizárólag “E” magánhangzókat tartalmazhat.
Most egy versrészletet hoztunk, amelyből egy 6 betűs ige hiányzik. Beküldeni mindössze azt az 1 szót várjuk:

áll, de toporzékol, mint a csikó,
… és tülköl és ropog és zakatol
ez a gépbezárt nyugtalanság,

Segítség a feladványhoz

Segítség a feladványhoz (Szóvarrás)
Segédlet /az általunk elfogadott magyar nyelvű értelmező szótárak listája/

   Anyanyelvi játéksorozatunkban már emberöltők óta elfeledett, vagy napjainkra már csak kizárólag el-elvétve, néhol, egy-egy tájegységben és idősektől hallható, a mindennapos beszédből már rég teljesen hiányzó magyar szavakkal játszunk.

   Ez a szavunk egy 7 betűs főnév. A meghatározása:

Szándék; akarat.

   Szavakat keresünk, mely szavaknak az első és utolsó betűi lettek lehagyva. A szavakról azt tudjuk, hogy mindegyik szó elejéről ugyanaz a betű hiányzik, és ugyanígy az utolsó betűik is egyforma.

   Mely 5 szót keressük?

ELKAVAR
ELRAK
ELVÁG
ORDÍTHAT
OSZTOGAT

Játsszunk 8 betűs szavakkal!

Sorozatunk nyolc betűs szavakról szól, kizárólag csak ezekkel játszunk. Pontosabban mondva a nyolc betűjegyes szavakkal.
Például a CSAPSZEG, CSŐKULCS, DZSUNGEL szavak is 8 betűjegyesek.
A szabály, akár a többi nyelvi játékainkban is, most is egyszerű. A furfangos meghatározásunk alapján kell rájönni, hogy melyik ragozatlan magyar 8 betűs szóra gondolunk. A keresett szó lehet olykor összetett is, de a fő szabály, hogy mindenképp egybeírt egy szónak kell lennie, mely 8 betűjegyből áll.

Kezdhetjük a játékot?

Olyan csekély vízű vízfolyás, amely az érnél nagyobb medrű, de a pataknál kisebb, és a száraz évszakokban esetleg teljesen ki is apad

   Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “A” magánhangzókat tartalmazhat. A mostani főnév egy 2 szóból álló, kötőjeles mellérendelő szókapcsolat, melynek meghatározása:

Valamely közösségben a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki, a gyermekekkel és felnőttekkel együtt.

Segítség a feladványhoz