Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani több okból is kivétel, mivel ez egy tulajdonnév 5 betűvel, továbbá az általunk elfogadott szótárak kivétel nélkül hosszú magánhangóval tüntetik fel – ezért aztán a verziót is elfogadjuk -, noha a helyes a rövid magánhangzós változat. A tulajdonnév agyafúrt meghatározása:

8692

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani egy 7 betűs főnév, melynek meghatározása:

Nagy figyelemmel, odaadással végzett tevékenység; gondosan és szenvedélyesen végzett kedvtelés; szinte vallásos, nagyfokú tisztelet; vallásos tisztelet, mely egy istenség, vagy vallásos jelkép előtt bemutatott szertartáson keresztül nyilvánul meg.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani egy 7 betűs főnév, melynek szinonimái:

Vagyonos, jómódú, tehetős.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani egy tulajdonnév, melynek meghatározása:

Búvár …, magyar katona, aki a krónika szerint Pozsony ostromakor 1051-ben a német császár hajói alá úszva egymás után megfúrta és elsüllyesztette azokat.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani 6 betűs főnévnek a meghatározása:

A talajba került növényi anyagok bomlástermékeiből képződő sötét színű elegy.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani főnévnek a meghatározása:

Valamely körülzárt helynek vagy helyiségnek legfélreesőbb, legtávolabbi része, sarka.

Segítség a feladványhoz

   Rendhagyó feladvány-sorozatunkban a megoldás csak, és kizárólag “U” magánhangzókat tartalmazhat.

   A mostani 6 betűs főnévnek a meghatározása:

Csalás, ámítás, szélhámosság.

Segítség a feladványhoz