Rendhagyó feladványunkban a megoldás kizárólag csak “Á” magánhangzókat tartalmazhat. A jelenlegi 5 betűs melléknévnek a meghatározása:

Olyan (leginkább gyümölcs), amely rendszerint a túlérettsége miatt szemcsésre, ikrásra puhult; olvadásban lévő, megereszkedett, szemcsésre lágyult (pl. hó, vagy jég).

Segítség a feladványhoz

Melyik a kakukktojás az alábbiak közül?

(A) Audi
(B) BMW
(C) Daewoo
(D) Mercedes
(E) Opel
(F) Porsche
(G) Volkswagen

Ebben a sorozatunkban – milyen hihetetlen – mindig magyar szót fogunk keresni. 🙂
A játék nem bonyolult, és még csak nem is nehéz. Megadjuk egy magyar szónak az egy- vagy több szóból álló pontos idegen megfelelőjét, és még azt is megjelöljük, hogy az általunk keresett magyar szó hány betűből (írásjegyből) áll.
A beküldendő tehát az az egy magyar szó.

Felkészültél? Mehet? 🙂

TAUTOLÓGIA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   A helyes megoldás kizárólag “E” magánhangzókat tartalmazhat.
Most egy versrészletet hoztunk, amelyből egy 6 betűs ige hiányzik. Beküldeni mindössze azt az 1 szót várjuk:

áll, de toporzékol, mint a csikó,
… és tülköl és ropog és zakatol
ez a gépbezárt nyugtalanság,

Segítség a feladványhoz

   Ez a feladványsorozatunk a bűvös csiga, mely egy táblázatos matematikai-, logikai játék a latin négyzetek szabályai alapján.
Adott mindig egy feladványonként változó nagyságú tábla, rajta egy csigavonal és benne néhány szám. A feladat mindig úgy az ábrát 1-től kezdődően egész számokkal kitölteni, hogy a feladat végeztével az összes sorban és oszlopban minden szám pontosan csak egyszer szerepeljen, továbbá a bal felső nyitott sarokból elindulva, a csigavonalon haladva a számok kivétel nélkül mindig csak az 1−2−3−1−2−3−…3 sorrendben következhetnek egymás után.

   Ezt a 6*6-os ábrát 1-től 3-ig számokkal kell kitölteni a fent leírt szabályok alapján. Megoldásként az e célból kékre beszínezett kockákban álló számokat (ha a kocka nem tartalmazna számot, akkor egy “-” jelet, vagy “ÜRES” szót) várjuk beküldeni.

A bűvös csiga feladványok részletesebb ismertetése, és példa a megoldásukhoz

   Képes feladványsorozatunkban mindig feltöltünk egy 200*200 pixeles nagyságú képrészletet egy ismert festményből. Ebből a részletből kell a festményt felismerni.

   A mű címét és alkotója nevét várjuk megfejtésként.

Segítség a feladványhoz (Szóvarrás)
Segédlet /az általunk elfogadott magyar nyelvű értelmező szótárak listája/

  Mi más is lehetne ez az új feladványsorozat, mint egy Oscar-díjjal kapcsolatos játék.
A feladat pedig az, hogy egy adott filmet az Oscar-díj átadásának (és nem a jelölésének) az évéből, és ugyanennek a filmnek az egyik megnevezett főszereplőjéből kell kitalálni, hogy melyik volt ez a film, amire most gondoltunk, amely alkotás valamilyen szempontból annyira jóra sikerült, hogy még az Oscar-díjat is kiérdemelte.

   Kezdhetjük? Akkor nézzük azt a filmet!

1965

Rex Harrison

   Sorozatunkban a közismert kínai könyv apropóján készítünk képeket, amelyekben mindig színes pöttyökből kirakott számokat lehet kiolvasni.

   Ebben a képben egy kétjegyű számot találhattok.