Eszperente szótár

Az eszperente jellegzetesen magyar nyelvi játék, amelyben értelmes mondatokat kell képezni, de magánhangzóként kizárólag az e betű használható fel. A nevét Karinthy Frigyes alkotta az eszperantó után. A szavak hasonlósága miatt mind a mai napig sokan össze is tévesztik e kettőt.
Eme szóanyagunkban, melyben kizárólag e magánhangzókat tartalmazó magyar szavak szerepelnek ábécé rendbe rendezve, az egyszerűbb, ragozatlan – illetve e betűvel még tovább ragozható – alakjait lehet fellelni, melyben törekedtünk az egyszerűségre és a praktikusságra.

Ugrás az eszperente (Te ne eszperente nyelven felelj c.) játékokhoz

Ugrás az “E” betűs (Keveset merengj feleleteden c.) játékokhoz